Přednášky

Zde uvádím seznam přednášek s tématy týkajícími se energie.

Tyto přednášky nabízím pro školy nebo veřejnost (přednostně v jihočeském kraji a Praze). V případě zájmu mohu přednášku upravit podle požadavků.

Pokud máte jako škola nebo jiná organizace sídlící v jihočeském kraji zájem o některou z přednášek, obraťte se, prosím, na Europe Direct, středisko Č.Budějovice, s nimiž spolupracuji. Při splnění určitých podmínek může žadatel dostat přednášku zcela zdarma. V ostatních případech zpravidla účtuji 300 Kč/hod + cestovné.

V sekci Ke stažení jsou k disposici některé vybrané prezentace k přednáškám (ve formátu PDF). Tyto prezentace nebo jejich části je možné volně použít pro nekomerční účely.

Uvedené položky v jednotlivých tématech jsou spíše maximem (využitelné např. pro průmyslovky či studenty vysokých škol). V případě gymnázií vynechávám přílišné technické detaily a téma je probíráno obecněji a názorněji. Některé přednášky lze po dohodě upravit i pro 8. nebo 9. třídy ZŠ.

Energie, civilizace a udržitelný rozvoj

Nejčastěji užívaná úvodní přednáška pro školy; obecněji pojatá první část přednášky upozorňuje na souvislosti mezi výrobou a spotřebou energie, rozvojem lidské civilizace a stavem životního prostředí. Ukazuje, jaké máme motivace pro energetické úspory a využití obnovitelných zdrojů. Pokud je dvouhodinová, pak jsou v druhé části probrány jednotlivé možnosti využití obnovitelných zdrojů v našich podmínkách.

Úspory energie při vytápění, pasivní využití solární energie

Kolik energie v bytě či dome spotřebováváme, na co a kde jsou možnosti úspor.

Cílem této přednášky je ukázat, jak lze snižovat spotřebu energie na vytápění domů a jaký je zde obrovský potenciál úspor. Důraz je kladen na jednoduché a praktické metody snižování tepelných ztrát, které lze uplatnit skoro v každé domácnosti. Po snížení tepelných ztrát se vytvářejí příznivé podmínky pro pasivní využití sluneční energie – na příkladu je ukázáno, jak lze realizovat dům s nulovou spotřebou energie na vytápění. U jednotlivých opatření je zmíněna i doba jejich návratnosti.

Pro učitele je možno k tomuto tématu udělat i praktický workshop, na němž si sami udělají jednoduchý „pochůzkový audit“ budovy a navrhnou možnosti zlepšení.

Dobře využitelná a oblíbená přednáška pro širokou veřejnost obsahující témata užitečná téměř pro každého.

Aktivní solární systémy – ohřev vody solárními kolektory

Tato přednáška podrobněji probírá v současné době nejrozšířenější způsob využití sluneční energie - ohřev vody solárními kolektory. Důraz je položen na objasnění možností a limitací solární energie. Jsou uvedeny i praktické poznatky z provozu mého vlastního solárního systému.

Dobře využitelná a oblíbená přednáška pro širokou veřejnost.

Využití biomasy

Přednáška využitelná pro širokou veřejnost. Její přínosnost je nejvyšší pro vesnice a malá města.

Hydráty metanu – konkurence obnovitelným zdrojům?

Přednáška vhodná pro chemické semináře. Objasňuje možnosti a rizika relativně nového zdroje metanu (zemní plyn)

Odsolování mořské vody

Přednáška je vhodná pro chemické semináře ve vyšších ročnících, kde mají studenti alespoň minimální znalosti fyzikální chemie.

Nízkoenergetické domy

Přednáška využitelná pro školy i širokou veřejnost.

Změny klimatu

Přednáška využitelná pro školy i širokou veřejnost.

Osvětlení ve školách

Přednáška spíše pro učitele nebo pro odborné školy se zaměřením elektro.

Program Zelená úsporám (dotace na energetické úspory a využití obnovitelných zdrojů energie u nás a v Evropě)

Tato přednáška bude upravena podle konkrétních podmínek připravovaného programu „Nová Zelená úsporám“ až v první polovině roku 2013