Stručný životopis

Po vystudování gymnasia jsem studoval na Přírodovědecké fakultě UK v Praze obor chemie. V letech 1974-1976 jsem učil chemii a fyziku na gymnasiu v Č. Krumlově a na keramické škole v Bechyni. Od r. 1976 do r. 1983 jsem byl zaměstnán na Ústavu makromolekulární chemie; zde jsem se začal zajímat o problematiku využití solární energie a o vztahy mezi energií a životním prostředím. Od r. 1991 do r. 1992 jsem pracoval na Ústavu krajinné ekologie ČSAV v Č. Budějovicích.

Od r. 1990 jsem pracoval na část úvazku pro agenturu ROSA v Č. Budějovicích jako konzultant pro obor úspor energie a obnovitelných zdrojů energie (převážně solární energie a tepelné izolace).

Od r. 1992 do r. 1999 jsem byl výkonný ředitel nadace SLUNĺČKO. Po založení občanského sdružení „Liga energetických alternativ“ v r. 1994 jsem zajišťoval konzultační a poradenskou činnost na výstavě „Svět úspor energie“ a v Solárním ekopavilonu (od r. 1996 do r. 1998 to bylo středisko EKIS ČEA). Od roku 1999 pracuji jako energetický poradce přidružený ke středisku EKIS ČEA Ekowatt, pobočka Č. Budějovice.

Publikační činnost

Pravidelně přispívám do internetového portálu Nazeleno.cz (viz seznam článků ) a příležitostně i do dalších časopisů. Společně s kolegy z Ekowattu jsem napsal několik knih.

Přednášky

Přednáším hlavně pro studenty středních škol a veřejnost. Před několika lety jsem dělal rozsáhlé přednáškové turné v rámci projektu MŽP pro vzdělávání úředníků státní správy v oblasti obnovitelných zdrojů energie (viz ekowatt.cz - výroční zpráva 2009[PDF ↗] - str. 3). Nejčastější témata mých přednášek jsou zde.

Poradenství

Energetickým poradenstvím se zabývám přibližně od poloviny 90. let; vyvinulo se to z mého zájmu o využití solární energie. V průběhu času jsem pracoval pro různá střediska EKIS, v současné době pracuji pro EKOWATTCentrum pasivního domu. Zaměřuji se na především na tepelné izolace, vytápění a využití solární energie.